تاريخ روز : شنبه 26 خرداد 1403

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 

راهنمای ورود به سامانه :


نام کاربری : عدد 5 رقمی کد بورسی -  مثال(12345)

رمزعبور: شماره شناسنامه 

اطلاعیه ها 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی